Idioma

 
This is the largest water reservoir ever built, but it wasn’t built by us, although we build reservoirs of all sizes.

Aquest és el dipòsit d’aigua més gran mai construït, però no el vàrem construir nosaltres, encara que construïm dipòsits de totes les mides.


 

DIPÒSITS PER A L’EMMAGATZEMATGE D’AIGÜES, LÍQUIDS VARIS, FANGS I GRANS
DE VIDRE FUSIONAT A L’ACER Llegir més
D’ACER GALVANITZAT I EPOXIFICAT Demanar informació
D’ACER INOXIDABLE Demanar informació
DE FORMIGÓ PREFABRICAT
Demanar informació
APLICACIONS  

PER A L’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA POTABLE

Llegir més
PER A L’EMMAGATZEMATGE D’ AIGÜES
Llegir més
PER A L’EMMAGATZEMATGE DE FANGS
Llegir més
PER A L’EMMAGATZEMATGE D’ AIGUA CONTRA INCENDIS
Demanar informació
PER A L’EMMAGATZEMATGE D’ ALTRES LÍQUIDS
Demanar informació
PER A L’EMMAGATZEMATGE DE GRANS
Demanar informació